Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Awlýakulyýew Intizar Dowrankulyýewiç

Wezipesi: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň 61-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1980
Komiteti:

Durmuş syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: