Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Owganow Saparmyrat Esenowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy
Doglan ýyly: 1984
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: