Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
11.02.2024

Türkmenistanyň Prezidenti Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Президент Туркменистана поздравил Президента Исламской Республики Иран

The President of Turkmenistan Congratulated the President of the Islamic Republic of Iran

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä we ýurduň ähli doganlyk halkyna Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny, iň gowy arzuwlaryny iberdi.

“Türkmenistan Eýran Yslam Respublikasy bilen ýola goýlan köpugurly gatnaşyklara ýokary baha berýär. Biz gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk däplerine esaslanýan hyzmatdaşlygy has-da ösdürmäge taýýardygymyzy beýan edýäris” diýlip, hatda bellenilýär.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Seýed Ebrahim Raisä tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk we rowaçlyk, Eýran Yslam Respublikasynyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş, abadançylyk arzuw etdi.

Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси и всему братскому народу страны по случаю Национального праздника Исламской Республики Иран – Дня революции.

«Мы высоко ценим налаженные многогранные отношения между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран и заявляем о готовности к дальнейшему развитию сотрудничества, опирающегося на исконные традиции добрососедства», – говорится в послании.

Пользуясь этой приятной возможностью, Президент Туркменистана выразил Президенту Сейеду Эбрахиму Раиси искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Исламской Республики Иран – мира, прогресса и процветания.

President Serdar Berdimuhamedov, on behalf of the people, the Government of Turkmenistan and on his own behalf, sent heartfelt congratulations and best wishes to the President of the Islamic Republic of Iran, Seyyed Ebrahim Raisi, and all the brotherly people of the country on the occasion of the National Holiday of the Islamic Republic of Iran – Revolution Day.

“We highly value the established multifaceted relations between Turkmenistan and the Islamic Republic of Iran and declare our readiness to further develop cooperation based on the age-old traditions of good neighborliness,” the message says.

Taking advantage of this pleasant opportunity, the President of Turkmenistan expressed sincere wishes for good health, happiness and prosperity to President Seyyed Ebrahim Raisi, and peace, progress and well-being – to all the people of the Islamic Republic of Iran.