Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
18.09.2023

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ BAŞLYGY D.GULMANOWANYŇ MERKEZI AZIÝANYŇ WE KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PARLAMENTLERINIŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ BIRINJI MASLAHATYNA GATNAŞMAGYŇ ÇÄKLERINDE KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRI BILEN IKITARAPLAÝYN DUŞUŞYGY BOLDY.

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ BAŞLYGY D.GULMANOWANYŇ MERKEZI AZIÝANYŇ WE KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PARLAMENTLERINIŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ BIRINJI MASLAHATYNA GATNAŞMAGYŇ ÇÄKLERINDE KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRI BILEN IKITARAPLAÝYN DUŞUŞYGY BOLDY.

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ BAŞLYGY D.GULMANOWANYŇ MERKEZI AZIÝANYŇ WE KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PARLAMENTLERINIŇ ÝOLBAŞÇYLARYNYŇ BIRINJI MASLAHATYNA GATNAŞMAGYŇ ÇÄKLERINDE KOREÝA RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRI BILEN IKITARAPLAÝYN DUŞUŞYGY BOLDY.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiň 2023-nji ýylyň 18-19-njy sentýabrynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň we Koreýa Respublikasynyň Parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň birinji maslahatyna gatnaşmagyň çäklerinde Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri bilen ikitaraplaýyn duşuşygy boldy. Duşuşykda iki dostlukly ýurtlaryň arasyndaky özara hormat goýmak, deňhukuklylyk we hoşniýetlilik ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek babatynda pikir alşyldy. Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýan parlamentara hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga mümkinçilik döredýän iki ýurduň parlamentarileriniň arasyndaky gatnaşyklaryň işjeň ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler.

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiň 2023-nji ýylyň 18-19-njy sentýabrynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň we Koreýa Respublikasynyň Parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň birinji maslahatyna gatnaşmagyň çäklerinde Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri bilen ikitaraplaýyn duşuşygy boldy. Duşuşykda iki dostlukly ýurtlaryň arasyndaky özara hormat goýmak, deňhukuklylyk we hoşniýetlilik ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek babatynda pikir alşyldy. Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýan parlamentara hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga mümkinçilik döredýän iki ýurduň parlamentarileriniň arasyndaky gatnaşyklaryň işjeň ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler.

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiň 2023-nji ýylyň 18-19-njy sentýabrynda Koreýa Respublikasynyň Seul şäherinde geçirilen Merkezi Aziýanyň we Koreýa Respublikasynyň Parlamentleriniň ýolbaşçylarynyň birinji maslahatyna gatnaşmagyň çäklerinde Koreýa Respublikasynyň Premýer-ministri bilen ikitaraplaýyn duşuşygy boldy. Duşuşykda iki dostlukly ýurtlaryň arasyndaky özara hormat goýmak, deňhukuklylyk we hoşniýetlilik ýörelgelerine esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmek babatynda pikir alşyldy. Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň möhüm ugry bolup durýan parlamentara hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmaga mümkinçilik döredýän iki ýurduň parlamentarileriniň arasyndaky gatnaşyklaryň işjeň ösýändigini kanagatlanma bilen bellediler.