Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Bekmyradow Akmuhammet Nurmuhammedowiç

Wezipesi: Mary welaýatynyň Türkmengala etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 33-nji orta mekdebiniň informatika mugallymy
Doglan ýyly: 1992
Komiteti:

Kada-kanunçylyk baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: