Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Hapbaýew Döwran Atajanowiç

Wezipesi: Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň 23-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1971
Komiteti:

Ylym, bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: