Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Aşyrow Gurbanmyrat Durdymyradowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň Mejlisiniň Durmuş syýasaty baradaky komitetiniň agzasy
Doglan ýyly: 1974
Komiteti:

Durmuş syýasaty baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: