Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Çaryýew Arslan Meredowiç

Wezipesi: Türkmenistanyň «Türkmenistan» DTB-nyň Pendi şahamçasynda Sanly bank tehnalogiýasy we awtomatizasiýa bölüminiň esasy hünärmeni
Doglan ýyly: 1988
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: