Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Öräýew Möwlam

Wezipesi: Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň 17-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1961
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: