Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Matdyýew Eziz Nyýazgurbanowiç

Wezipesi: «Deňizsöwdafloty» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Tehniki bölüminiň baş hünärmeni
Doglan ýyly: 1993
Komiteti:

Ýerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen işlemek baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: