Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Toýlyýewa Aýnabat Gaýypowna

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň 38-nji orta mekdebiniň müdiri
Doglan ýyly: 1971
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: