Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Şäherow Jumamyrat Paltabaýewiç

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap bilim bölümi, hünärmen-okuw düzgünleri, terbiýeçilik işi we mekdebe çenli terbiýe boýunça usulýetçi
Doglan ýyly: 1975
Komiteti:

Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: