Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Sadullaýew Rasul Kamilowiç

Wezipesi: Daşoguz welaýatynyň Salgyt bölüminiň içerki gözegçiligi bölümçeiniň uly salgyt inspektory
Doglan ýyly: 1981
Komiteti:

Ykdysady meseleler baradaky komiteti

Saýlaw okrugy:
Terjimehaly: