Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe
News image News image News image
05.09.2023

Türkmenistanyň Mejlisiniň Parlamentara Bileleşigindäki Milli parlament toparynyň düzümi:

Türkmenistanyň Mejlisi 2017-nji ýylyň 26-njy awgustynda Parlamentara Bileleşiginiň agzalygyna girmek we TürkmenistanyňMejlisiniň Parlamentara Bileleşigindäki Türkmenistanyň  Mejlisiniň deputatlaryndan ybarat Milli parlament toparyny döretmek hakynda k a r a r kabul etdi. 

Türkmenistanyň Mejlisiniň Parlamentara Bileleşigindäki Milli parlament toparynyň düzümi:

 

Gulmanowa Dünýägözel Akmuhammedowna ‒ Türkmenistanyň  Mejlisiniň Başlygy, toparyň ýolbaşçysy;

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç – Türkmenistanyň  Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary;

Eşşäýew Ýusupguly Aşyrgulyýewiç ‒ Türkmenistanyň  Mejlisiniň Adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak baradaky komitetiniň başlygy;

Baýlyýew Batyr Orazdurdyýewiç – Türkmenistanyň  Mejlisiniň Kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy;

Muhamedow Begmurat Rahmangulyýewiç – Türkmenistanyň  Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň başlygy;

Ataýewa Enejan Meredowna ‒ Türkmenistanyň  Mejlisiniň Halkara we parlamentara aragatnaşyklar baradaky komitetiniň agzasy.