Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

Kanunçylyk

Türkmenistanyň 2014-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Kärdeşler arkalaşyklary, olaryň hukuklary we işiniň kepillikleri hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Ylmy edaralar hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Daýhan hojalygy hakynda

09.11.2013 Giňişleýin

Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda

29.08.2013 Giňişleýin

Adamyň beden agzalarynyň we (ýa-da) dokumalarynyň transplantasiýasy hakynda

29.08.2013 Giňişleýin

Diplomatik gulluk hakynda

29.08.2013 Giňişleýin

Diplomatik derejeler hakynda

20.08.2013 Giňişleýin

Türkmenistanyň raýatlygy hakynda

22.06.2013 Giňişleýin
1 ... 21 22 23 24 25 ... 40