Türkmenistanyň Mejlisi (Parlamenti) kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISI

Türkmençe

-

Rozyýew Gahryman Öwlýakulyýewiç

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary