The Mejlis (Parliament) of Turkmenistan is a legislature representative body

MEJLIS OF TURKMENISTAN


MEJLIS OF TURKMENISTAN

List of Deputies of VII convocation of the Mejlis of Turkmenistan

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z
Gurbanmyradov Allamyrat Charyyev Arslan Hayydov Arslan Ashyrov Gurbanmyrat Babaniyazov Maksat Allamova Ayjemal Gurbangeldiyev Begench Rahmedov Ali Saparov Orazgeldi Berdiyeva Senem Baymyradova Shirin Charshakov Saparmyrat Zyrryyev Kerven Garagulova Maral Amandurdyyev Atamyrat Nurymov Suleyman Yomudov Tirkishmyrat Kossekov Atamyrat Shirmammedov Jumamuhamet Hapbayev Dovran Bekmyradov Akmuhammet Eshayev Yusupguly Annagurbanov Bashim Bashimov Artyk Janmyradov Maksat Abdyyev Orazdurdy Gurbanmyradov Chary Annayev Yusup Orazmeredov Merdan Mustakova Hatycha Allakulyyev Erkin Rozyyev Nepes Hezziyev Amangeldi Awlyakulyyev Intizar Berkeliyev Toyly Hemrayev Gadam Meredov Durdyguly Charyyev Nepes Hayydova Ogulnur Ilow Bayram Ovlyagulyyev Bayram Akyyeva Chemen Shadyyev Bahadur Jorayeva Zuleyha Akyyeva Bossan Jumadurdyyev Atajan Seyidova Bahar Hasanov Zahid Rozyyev Gahryman Jumayev Babamurat Yarova Jahan Yumitov Serdar Dosmedov Merdan Omarov Allayar Haydarova Lachyn Hangeldiyev Arazmyrat Gayypov Serdar Sadullayev Rasul Artykov Dovran Meredov Nurgeldi Mashalayev Amanmyrat Durdymedova Ogulshad Hayytjanov Yenish Nepesow Kakamammet Amanyazova Enejan Babayev Baymyrat Jumayeva Maysa Shaherov Jumamyrat Gurbandurdyyev Shatlyk Kurambaev Mahriban Toylyyeva Aynabat Kutlyyeva Aygozel Durdyyev Gurbangylych Seyilov Bayly Musayev Atageldi Tuvakov Merdan Тoilyev Ashir Kanjanov Atamyrat Otuzov Magsat Atabaev Yakup Arazov Serdar Gylychmyradova Jeren Keriyev Yazpolat Chendirov Guvanch Hajymammedov Bayrammyrat Mamiyeva Shemshat Ashyrov Vezirgeldi Geldimammedov Muhammetberdi Veliyev Tuwakgylych Mayeva Annabagt Matdyyev Eziz Divanova Menli Serdarov Ata Hojayeva Ogulmaral Ashyrov Gurbangeldi Shamyradova Aysoltan Akgayev Orazgeldy Sahedov Gayypgeldi Begmyradov Serdar Atayeva Enejan Muhammedova Gurbangozel Hojyyeva Maya Orayev Movlam Sarjayev Annamuhammet Bayrammyradow Begenchgeldi Geldiyev Kerimguly Ishangulyyev Resul Gurbanov Maksatberdi Rejepova Chemen Jafarov Sahyberdi Annamanow Akmammet Mammedov Dovranguly Seydibayev Azat Geldiyeva Jeren Myradova Bayramgozel Durdyyev Serdar Baylyyev Batyr Gormekov Gurbanmyrat Agayev Guvanchmyrat Gulmanova Dunyagozel Ovganov Saparmyrat Ovekova Jenet Babayev Kasymguly